Om antologien ”Religionskritik” (idé og redaktion v./ Peter Boe)

Religionskritik er magtkritik
Religion kan være en velsignelse – til trøst for den enkelte og et fællesskab for de mange. Men det betyder ikke, at religion er hævet over kritik. For religion kan også være ideologi. Religion kan for eksempel handle om, hvordan den enkelte skal leve sit liv, og hvordan de mange skal indrette deres fælles samfund. Som sådan kan religion også være politik og dermed et spørgsmål om magt. Og magten bør altid stå til diskussion.Arven fra oplysningstiden
Idéen om at sætte magten til diskussion er en af de ting vi har arvet fra oplysningstiden. Før oplysningstiden var magt og religion imidlertid så godt som to sider af samme sag – der fandtes ingen magt, der ikke i sidste ende var religiøst funderet – og derfor blev også magtkritik og religionskritik to sider af samme sag.

Siden oplysningstiden har religionen fået mindre og mindre magt i den vestlige verden, og af samme grund har man hørt mindre og mindre til de religionskritiske røster. Indtil nu.

Religionen fortjener kritisk modspil
For nu er udviklingen vendt. Religiøse argumenter – og ikke mindst religiøse følelser – får stadigt større indflydelse på den måde, vi omgås hinanden og indretter vores samfund på. Religionens magt bliver ganske enkelte stærkere og stærkere, men indtil videre uden at blive mødt af en kvalificeret kritik af tilsvarende styrke, sådan som den og alle andre magtformer har brug for.

En gruppe førende danske forskere og intellektuelle er derfor på Peter Boes initiativ gået sammen i antologien ”Religionskritik” for at give religionen det kritiske modspil, den fortjener. Med afsæt i blandt andet filosofi, religionsvidenskab og statskundskab problematiseres religionens rolle i samfundet, ligesom antologien både introducerer og aktualiserer nogle af historiens største religionskritikere som for eksempel Friedrich Nietzsche og, i dansk optik, den kulturradikale Georg Brandes.

Forfatterne bag ”Religionskritik”

  • Jan Lindhardt, tidl. biskop for Roskilde Stift
  • Birthe Hansen, lektor i statskundskab, KU
  • Lars-Henrik Schmidt, professor i pædagogik og filosofi, AU
  • Thomas Hoffmann, adjunkt ved Center for europæisk islamisk tænkning, KU
  • Uffe Juul Jensen, professor i filosofi, AU
  • Jeppe Sinding Jensen, lektor i religionsvidenskab, AU
  • Jørgen Knudsen, forfatter mm.
  • Morten Haugaard Jeppesen, lektor i idéhistorie, AU
  • Mikkel Thorup, adjunkt i idéhistorie, AU
  • Peter Boe, forfatter og cand. mag. i idéhistorie (redaktør)